Saturday, August 8, 2009

Masdar Bahasa Arab: Fungsi & PenggunaanBuku ini hanya sesuai untuk orang yang belajar bahasa arab. Yang tak belajar boleh juga tapi bimbang tak jejak bumi kerana isi kandungan buku dikira advanced. Untung orang yang mahir bahasa arab dapat baca kitab arab tanpa berpeluh dahi.


Saya yang masih bertatih terasa betapa ruginya dahulu tak bersungguh-sunguh. Sekarang walau kesedaran itu ada tapi mengutip barang yang tercicir suatu waktu dahulu memerlukan masa yang panjang. Allahu Akbar! Semoga Allah permudahkan orang yang menuntut ilmu.
Daftar Isi
Pendahuluan
BAB 1: KEUTAMAAN MASDAR
 • Antara Pelajar dan Masdar
BAB 2: MASDAR DALAM BAHASA ARAB
 • Definisi Masdar
 • Jenis dan Pola Masdar
BAB 3: MASDAR YANG BERFUNGSI
 • Syarat-syarat Masdar yang berfungsi
 • Keadaan Masdar yang berfungsi
 • Perbezaan antara Masdar dengan jenis Kata Nama
 • Perbezaan antara Masdar Mimiy, Ism Maf‘ul, Zarf Zaman dan Zarf Makan
BAB 4: HUBUNGKAIT MASDAR DENGAN BEBERAPA ELEMEN PENTING
 • Hubungan Masdar dengan Maf‘ul Mutlak
 • Hubungan Masdar al-Marrat dengan Maf‘ul Mutlak
 • Hubungan Masdar dengan Maf‘ul Li Ajlih
 • Hubungan Masdar dengan Maf‘ul Fih
 • Hubungan Masdar dengan Mubtada’ dan Khabar yang digugurkan
 • Hubungan Masdar dengan Hal
 • Hubungan Masdar dengan Ism Tafdil
 • Hubungan Masdar dengan Fa‘il
 • Hubungan Masdar dengan Naib Fa‘il
 • Pola Masdar menyerupai Pola Ism Fa‘il dan Ism Maf‘ul
 • Asal-usul Musytaq (Derivasi)
BAB 5: PENGAJARAN MASDAR
 • Kepentingan Bahasa Arab
 • Bahasa Arab di Malaysia
 • Pengajian Nahu Arab
 • Kajian Penulis
BAB 6: ANALISIS DATA
 • Analisis Ujian
 • Analisis Sosial Selidik
 • Analisis Temu Bual
BAB 7: PENGAMATAN PENULIS
 • Rumusan
 • Saranan
 • Lanjutan Kajian
 • Penutup
Bibliografi
Biodata
Judul: Masdar Bahasa Arab: Fungsi & Penggunaan
Penulis: Azlan Abd Rahman
Penerbit: Utusan Publications
Tahun: 2007